Condicions Generals

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

1. INTRODUCCIÓ

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions surgides entre Fabricació de Mobiliario NLP, S.L., carrer carretera de montmeló 90 Granollers 08403, Barcelona, amb CIB B-66100199, inscrita en el registre mercantil de Barcelona Tom 43914, Foli 0155, Fulla 441736 (en endevant, " Habitario "), i els tercers (en endevant, " Usuaris) que es donin d'alta com usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial d'Habitario ( https://www.habitario.com", en endavant la " Botiga").

2.  OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que es disposa en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir-se d'utilitzar en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal de la Botiga per part dels Usuaris o que pugui lesionar o causar danys als bens i drets d'Habitario, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES I PREUS

Habitario es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixen als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Habitario podrà en qualsevol moment addiccionar nous Productes als oferts o inclossos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi d'una altre cosa, aquests nous Productes es regiran pel disposat en les presents Condicions Generals. Així mateix, Habitario es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment sense previ avis de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen en la Botiga.

Els Productes inclossos en la Botiga es correspondran de la forma més fidel possible que permeteixi la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros, inclouen l'IVA, transport i muntatge ( excepte Balears, Canaries, Ceute i Melilla).

4.   PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES         

L'usuari podrà realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit, transferència bancara o sistema PayPal. Les transaccions monetàries estàn en un entorn de servidor segur amb un protocol SSL. A més totes les dades es transmeteixen codificades per garantir la major protecció.

Targeta de crèdit:

Per l'ús de targeta de crèdit o dèbit Habitario utilitza la plataforma segura del Banc de Sabadell mitjançant el Comerç Elèctric Segur desenvolupat per Visa i Mastercad, garantitzant la privacitat de les seves dades.

Transferència bancària:

Per pagar mitjançant transferència bancària haurà de realitzar un ingrés per l'import de la comanda a la compte indicada. Aquestes operacions necessiten entre 1 o 2 dies laborables depenent de l'entitat emissora. En l'ingrés ha de constar el número de comanda i la identificació del titular.

Sistema PayPal:

El sitema de pagaments online PayPal utilitza un servidor SSL totalment segur garantitzant la confidencialitat de les seves dades.

Al confirmar el pagament tramitarà l' entrega del producte a una empresa de transport, aquesta es posarà en contacte amb l'usuari per concretar la data i el lloc de l'entrega del producte.

5. ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS

Enviaments:

El transport i el muntatge estàn inclossos en el preu final per a Barcelona i provincia de Barcelona.*

Per la resta de províncies consultar amb Habitario.

*Els articles petits que pràcticament no necessitin muntatge s´enviaran per servei de paqueteria ( cadires, llums, etc...). A la fitxa de cada article quedarà especificat si el muntatge està inclòs o si només inclou l´enviament.

En cas en que les dimensions dels mobles fagin impossible l'accés per ascensor o escala, la contractació de grues o elevadors mecànics aniràn a càrrec del client.

La retirada o trasllat de mobles que pugui tenir el client no està inclossa en el preu. Si es desitja contractar aquest serveis poseu-vos en contacte amb Habitario. Així mateix, qualsevol tipus d'instal.lació o connexió elèctrica no anirà a càrrec d'Habitario.

El plaç d'entrega pot variar de 10 a 45 dies segons el producte. Els nostres transportistes es posaràn en contacte amb l'usuari per acordar data i hora de l'entrega i el muntatge.

Devolucions:

El client disposarà d'un plaç de 14 dies desde la data de recepció del producte per a la seva devolució, sense al.legar cap causa i rebre la devolució de l'import pagat. No s'acceptaran devolucions transcorreguts els 14 dies.

El producte es recollirà en perfectes condicions i amb el seu embalatge original. Els productes que no es trobin en el mateix estat que la recepció dels mateixos no seran abonats. Totes les despeses de devolució aniran a càrrec de l'Usuari.

No s´admetran devolucions d´articles fabricats per encàrrec ( articles amb moltes mides de les que no es disposa de stock) o amb mides especials, tampoc s´admetran devolucions de productes relacionats amb l´ús íntim tals com matalassos, coixins ...

Si el producte està danyat o és defectuós disposa de 48 hores per avisar a Habitario. Serà necessari enviar fotografies i una breu descripció de l'incidència. La substitució del producte es farà el més ràpid possible tenint en compte el plaç d'entrega del proveïdor.

Tots els productes a www.habitario.com estan garantitzats per qualsevol defecte de fabricació durant dos anys. No s'inclouran els defectes o danys ocasionats per cops, negligències, mal ús realitzat per l'usuari o el desgast per ús normal. En tot cas s'aplicarà la llei vigent.

6. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correo electrònic a l'adreça info@habitario.com

7. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, l'informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel.lectual i industrial de la pròpia Habitario o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel.lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

Tret que fos autoritzat per Habitario o en el seu cas pels tercers titulars dels drets corresponents, o llevat que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar,desacoblar, realitzar ingenyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el pàragraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de l'utlització de la Botiga únicament per les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements o informació obtinguts a través dels mateixos.

L'Usuari haurà d'absternir-se d'eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per Habitario o per tercers en la Botiga.

8. PROTECCIÓ DE DADES

En cumpliment de la LLei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades personals i demés informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclossa i conservada en un fitxer per el seu tractament, propietat d'Habitario, mentres no es sol.liciti la seva cancel.lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i la millora d'aquesta atenció, així com la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a Habitario.

Habitario tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat éssent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.

L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel.lació dirigint.se a Habitaro, o mitjançant el correo electrònic dirigit a info@habitario.com, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.

9. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

10. CONTRASENYAS

Habitario facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que s'enregistri com a tal en el lloc web. Dites contrasenyes serviran per l'accés als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es deriven del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a Habitario de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

11. COOKIES

Habitario utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar l'identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal.lats en el discu dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-li.

Si l'Usuari no desitja que s'instal.li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas de que l'Usuari decideixi desactiva-les, la qualitat i rapidessa del servei poden disminuir i,inclús, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga. 

12. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controversia surgida de l'interpretació o execució que poguéssin surgir en relació amb la validessa, interpretació, cumpliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Granollers, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permetés.